PAXml

En av tankarna med PAXml är att sändande program ska kunna leverera sina uppgifter antingen som händelser eller direkt mot de lönearter som mottagande löneprogram använder. Överföring av lönedata kan med andra ord ske med två olika metoder som också kan blandas, eller skickas med en händelsekod som talar om för löneprogrammet vilken typ av löneunderlag det är.

Händelsekoderna är definierade i denna PAXml-standard och det är upp till löneprogrammet att fördela ut löneunderlaget på rätt lönearter beroende på t.ex. personalkategori, kollektivavtal eller regler för sjukfrånvaro och semester. Med denna metod behöver försystemet inte ha någon kunskap om hur lönen hanteras. För överföringen av löneunderlag som inte ryms inom denna standard eller där man vill att exporterande program ska styra kan lönearten eller motsvarande anges direkt i stället för en händelsekod.

Notera att det är den enskilda leverantören som själv har ansvar att uppfylla PAXml-formatet.

I början av 2011 genomfördes två välbesökta seminarier i Konteks lokaler, dels i Stockholm och dels i Göteborg kring PAXml. Vi har också deltagit i SIE-gruppens årsmöte för att tala om PAXml-formatet. Här kan du beställa filformatets syntaxbeskrivning, schemafil och inte minst en förteckning över de försystem och löneprogram som idag hanterar PAXml- fler kommer. Vi kommer att fortsätta vår misson att arbeta för att PAXml blir just det samförstånd som behövs mellan olika programvaror inom personalområdet.

SYSTEM

Vill du synas här?
Här kan du presentera ditt företag och dina produkter som har stöd för PAXml. Ring 010-222 70 00 eller mejla info@crona.se
Program
(Programvara)
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
(Ja/2.0)
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
(Ja/2.0)
Företag
(Företagsnamn)
Hemsida
www.foretagsnamn.se
Program
Crona Lön
Beskrivning
Crona Lön är gjort för dig med högt ställda krav på användarvänlighet kombinerat med kraftfulla funktioner. Crona Lön omfattar löner för tjänstemän och kollektivanställda, månads- och timavlönade, del- och heltid. Du kan hantera personalens semester och lönehistorik, skattedeklaration och kontrolluppgift, mertid och övertid. Du kan arbeta med olika projekt, kostnadsställen och resultatenheter. Med kopplingar till banken, bokföringen, facket och skattemyndigheten blir dina lönerutiner ännu enklare!
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Ja
Företag
Crona Lön AB
Hemsida
www.cronalon.se
Program
Fortnox
Beskrivning
Fortnox Löneprogram är för företag som själva vill ha koll på sin lönehantering, allt från lönespecifikation och arbetsgivardeklarationer till kontrolluppgifter.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
JA/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
JA/2.0
Företag
Fortnox
Hemsida
www.fortnox.se
Program
TimeZynk
Beskrivning
TimeZynk Pro är ett enkelt och smart schemaprogram online. Du får schema, tidrapporter, lön- och fakturaunderlag samlat på ett ställe. Låt anställda se sina schema och tidrapportera direkt i mobilen. Med TimeZynks funktioner kan du enkelt kombinera dina anställdas önskemål med företagets krav.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/ 1.0 och 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
TimeZynk
Hemsida
www.timezynk.com
Program
TIL-Tid Online
Beskrivning
TIL-Tid Online är en marknadsledande helhetslösning i molnet för effektiv tidsplanering och ökad lönsamhet. Systemet kan integreras med andra verksamhetssystem och hjälper dig att optimera bemanningen utifrån olika behov, dag för dag, minut för minut och samtidigt ha full kontroll över personalkostnaden. Ett integrerat larmsystem håller reda på eventuella brott mot lagar och regler så att du kan känna dig trygg. Med TIL-Tid får administrerar du mindre och frigör värdefull tid till viktigare saker, som att utveckla er verksamhet till nya framgångar. TIL-Tid är ingen kostnad, utan en investering!
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
JA 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
SEV Tidsystem AB, TIL-Tid
Hemsida
www.tiltid.se
Program
Quinyx
Beskrivning
Vårt system för schemaläggning och personalplanering låter dig skapa och optimera dina scheman med bara en knapptryckning.Ta kontroll över din verksamhet och få rätt personer, på rätt plats, vid rätt tid med Quinyx. Vi hjälper dig att spara tid, minska kostnaderna och öka er produktivitet. Att investera i Quinyx personalplaneringssystem kan bli det bästa beslut ert företag har tagit.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
JA/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Quinyx
Hemsida
www.quinyx.com/se/
Program
Fast
Beskrivning
Det finns olika program för planering, uppföljning/attestering av assistanstimmar, vikariehantering, avvikelsehantering, kvalitetsredovisning, dokumenthantering, ekonomiunderlag och löneunderlag, men bara ett som innehåller allt – FAST. Dessutom optimerar FAST assistanstimmar mot flera beslut och erbjuds till ett konkurrenskraftigt pris
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/1.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Ja/1.0
Företag
Avancit
Hemsida
www.fasttid.se
Program
WebTime
Beskrivning
WebTime är ett enkelt och högkompetent tidredovisningssystem som ger dig full kontroll på personalkostnaderna med minskad administration som resultat. WebTime finns i två varianter. WebTime och WebTime Light med något färre funktioner, för max 15 användare. webTime lämpar sig för en mängd konfigurationer gällande just tid och tidsinsamling. Allt ifrån fast arbetstid med övertid, komptid, frånvaro och semester till projektbaserat arbete.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/1.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Bofab Timeservices
Hemsida
www.webtime.se
Program
Flex HRM
Beskrivning
I Flex HRM ingår stöd för bemanning, tidrapportering, projektredovisning, reseräkning, fakturering, HR-stöd och lön. Flex HRM är uppbyggt som olika delsystem som naturligtvis också kan användas var för sig och kompletteras i takt med att verksamheten växer.
Kan exportera PAXml
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Flex Applications
Hemsida
www.flexapplications.se
Program
Timeplan
Beskrivning
Timeplan är ett webbaserat personalhanteringssystem som hjälper våra kunder att schemalägga, tidsrapportera, hantera lön och kommunicera med sin personal på ett mer optimalt sätt.

Timeplan är ett överskådligt och användarvänligt verktyg som underlättar personalplaneringen i stort och den mera korttidsbaserade schemaläggningen. Vilket gör att du som kund kan fokusera mer på avdelningens drift och företagets verksamhet.

Timeplan gör det enkelt att hålla kontroll på personalutgifterna. Programmet stöder hela kedjan från schemaläggning till tidsregistrering och hantering av kostnader beroende på kostnadsställen, kollektivavtal, OB och kostförmåner.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Exsens AB
Hemsida
www.timeplan.se
Program
FeroxTid
Beskrivning
Tidredovisning för alla företag inställd enligt kundernas önskemål och avtal. Allt från Handels till Skog o Trä med eller utan schema.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Ferox Konsult AB
Hemsida
http://www.feroxkonsult.se/sv-SE/tidredovisning-20359270
Program
Mobigo
Beskrivning
Mobigo hjälper service- och installationsföretag med personal på fältet att bli verkligt effektiva genom att använda mobiltelefonerna för rapportering av arbetsorder, tidrapporter, protokoll etc. Kom igång snabbt och smidigt. Lägg upp dina artiklar och kunder. Utför och registrera tider för service direkt på plats — allt med ett par klick på din smartphone.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Erisma Technologies AB
Hemsida
www.mobigo.se
Program
Jobbile Mobil arbetsorder och tidrapportering
Beskrivning
Jobbile är en enkel tjänst för arbetsorder och tidrapportering via mobil och surfplatta.Du får koll på företagets alla jobb och timmar på ett och samma ställe. Via Jobbiles app har du tillgång till all nödvändig jobbinformation direkt utan att passera kontoret. Tid, utlägg och material läggs in på aktuellt jobb och i ett webbgränssnitt sammanställs fakturaunderlag och tidrapporter automatiskt.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Jobbile AB
Hemsida
www.jobbile.com/sv/
Program
Benify förmånsportal
Beskrivning
Benify hjälper dig att bli en mer attraktiv arbetsgivare med europas ledande HR lösning för förmåner, ersättning och medarbetarkommunikation. Benifyportalen bär ditt varumärke och anpassas för var och en av dina medarbetare. Idag används Benify av över 500 företag och 800.000 medarbetare-varav 500.000 i Sverige.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Benify
Hemsida
www.benify.se
Program
Milient Tid och Projekt och Milient Bemanning
Beskrivning
Milient Tid och Projekt
Ett modernt webbaserat tid- och projektsystem som ger full kontroll i verksamhetens projekt. Resurs- och projektplanering hanteras på ett smidigt och överskådligt sätt. Lika enkelt rapporterar användaren in tid, utlägg, traktamente och körjournal som ligger till underlag för både lön och fakturering.

Milient Bemanning
Ett program för de som arbetar med bemanningsfrågor. Systemet ger total kontroll över hela processen från avtal, schema, tidrapportering, lön och fakturering.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/1.0 och 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Milient
Hemsida
www.milientsoftware.com/sv/
Program
Expense – Betalkortskoppling, Expense - Reseräkning
Beskrivning
Med Expense kan du som har företagskort administrera och kontera dina fakturor från Visa och Mastercard samt redovisa dina Reseräkningar och kvitton - allting direkt på nätet. Med tillhörande kvittoapp kan du ladda upp alla papperskvitton digitalt och koppla dessa till respektive korttransaktioner. Alla företag som har Visa eller Mastercard företagskort från någon av de stora kortleverantörerna eller bankerna kan redovisa alla sina kvitton, fakturor och reseräkningar på nätet. Idag har vi samarbete med SEB, Eurocard, Handelsbanken, FirstCard, Nordea, Swedbank, Sparbankerna och TheCard. Expense används av ca 15.000 användare och av ca 900 företag i Sverige.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/1.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
JA, men främst exporterar
Företag
Dicom Expense AB
Hemsida
www.expense.se
Program
Wise Dialer
Beskrivning
Agenter använder Wisedialer för att ringa och ställa frågor.Den tid de har någon i luren är lönegrundande och den datan kan man exportera ut från Wisedialer eller specialintegrera med ett externt system. En metod är då PAXml för export. Den filen kör de sedan in i sitt löneprogram.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Fogwise
Hemsida
www.fogwise.se
Program
Saga Budget
Beskrivning
SAGA budget är skräddarsytt för att budgetera assistansersättning på kund/medlemsnivå och passar alla assistansanordnare, stora som små. Programmet passar också assistansberättigade som behöver räkna på hur assistansersättningen skall användas. SAGA budget är ett komplement till redovisningssystem och tidrapporteringssystem som AiAi, Primass osv. Dvs en programvara för ekonomistyrning och budgetering.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
JA/2.0
Företag
Saga Budget
Hemsida
www.sagabudget.se
Program
Rebok
Beskrivning
Webbaserad schemaläggning
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
JA/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
NEJ
Företag
Resursbokning
Hemsida
www.resursbokning.com
Program
tamigo
Beskrivning
Workforce management
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
JA/1.0 och 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
NEJ
Företag
tamigo
Hemsida
www.tamigo.se
Program
Tic-Tac Mobile
Beskrivning
Tidredovisning, tidplan, projektbudget och fakturering.

Tic-Tac är en webbtjänst för projektredovisning som ger dig överblick och kontroll över dina projekt. Tic-Tac är så enkelt att använda att dina medarbetare kommer igång att tidrapportera varje dag och du följer upp dina projekt i realtid för att se om de följer budget och tidplan. Tic-Tac håller reda på kunder, konton och medarbetare. Om du vill, fakturerar du i systemet. Du kan också koppla till ditt ekonomi- och lönesystem.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
JA/1.0 och 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
NEJ
Företag
Tic-Tac Mobile
Hemsida
www.tictacmobile.com
Program
Treks Tidsrapportering
Beskrivning
Treks är tidrapportering för konsulter och projektintensiva företag. Flexibel och användarvänlig tidrapportering på webben, i app, smartklocka, Slack m.m. Unik hantering av timtaxor för prissättning på individnivå, projektnivå eller en kombination av dessa
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
JA/1.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
NEJ
Företag
Treks AB
Hemsida
www.treks.se
Program
Tidvis
Beskrivning
Tidvis är ett IT-system för schemahantering och tidredovisning. Som komplement till dessa moduler finns även moduler för kommunikation, dokumentation, kundvård, arbetstidslagshantering, semesterhantering, mm. Om man tar med samtliga moduler har man därför ett mindre affärssystem som i kombination med ett lönesystem och ett bokföringssystem kan hantera många företags flöden kring anställda och kunder.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
JA/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
JA/2.0
Företag
Tidvis Sverige AB
Hemsida
www.tidvis.se
Program
eBemanning
Beskrivning
eBemanning är ett komplett system för personaluthyrning. I eBemanning kan man matcha personal med uppdrag, schemalägga, tidrapportera, attestera samt generera lön- och fakturaunderlag. Anställningsvillkor, kollektivavtal och debitering till kund sätts upp i systemet och sedan genereras löner och fakturor utifrån de tider som rapporteras i systemet. I den mobilanpassade konsultportalen kan konsulterna tidrapportera, antingen genom stämpling i mobilen eller traditionell tidrapport i efter hand, de kan ange sin tillgänglighet och se information om uppdrag och schema. Systemet lämpar sig väl för både långa och korta uppdrag och för olika typer av bemanning, exempelvis vård, tjänstemannabemanning och industri/lager/logistik.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
JA/1.0 och 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Primelink Solutions AB
Hemsida
www.primelink.se
www.ebemanning.se
Program
Skovik
Beskrivning
Assistenten som gör reseräkningen åt dig. Skovik tolkar fotograferade kvitton, drar ut informationen och bokför din reseräkning.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Skovik
Hemsida
www.skovik.se
Program
Bygglet
Beskrivning
Bygglet ett webbaserat verktyg för projekthantering, speciellt utvecklat för små och medelstora företag inom byggbranschen. På ett enkelt sätt hanterar Bygglet alla moment i dina projekt - från offert till faktura och uppföljning. Givetvis ingår också en enkel app för tidrapportering anpassad för branschen. I Bygglet får du full kontroll på alla tider, allt material, samt intäkter och kostnader. Kort och gott - allt i ett överskådligt och lättanvänt verktyg, full koll och inga överraskningar!
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Bygglet AB
Hemsida
www.bygglet.com
Program
Movenium tidrapportering
Beskrivning
I Moveniums tidrapportering får du korrekta tidrapporter per projekt, anställd och arbetsmoment i realtid. Ta fram fakturerings- och löneunderlag och skicka dem till era kunder med en knapptryckning. Snyggt och enkelt – en funktion blir inte synlig i programmet förrän ni själva väljer att ta den i bruk.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/1.0 och 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
För närvarande främst exporter, men finns även möjlighet att importera.
Företag
Movenium
Hemsida
www.movenium.com
Program
Companyexpense
Beskrivning
Companyexpense är en användarvänlig tjänst för att hantera reseutlägg som uppstår i tjänsten, allt från enkla kvitton till milersättning och traktamenten. All funktionalitet finns tillgänglig för användarna i mobiltelefonen och passar alla typer av företag tack vare ett brett administratörsgränssnitt med många inställningsmöjligheter. Mobilanpassat reseräkningssystem som finns tillgängligt i iOS, Android, Windows Phone samt på webben
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Companyexpense Svenska AB
Hemsida
www.companyexpense.se
Program
TooEasy
Beskrivning
TooEasy är ett modernt schemasystem för att skapa och löpande administrera personalscheman för anställda i butiken. Med inläst data som underlag lägger schemasystemet ut årsscheman för alla anställda baserat på när det behövs personal utifrån försäljningsbehov. Allt för att nå så hög omsättning per arbetad timma som möjligt.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/1.0 och 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Asivo
Hemsida
www.tooeasy.se
Program
Planday
Beskrivning
Onlinebaserat personalhanteringssystem som sparar tid och pengar för tusentals företag i Norden. Med Planday samlar du all personalhantering på samma ställe - schemaläggning, kommunikation, HR, tidsrapportering och statistik. Allt levererat i ett stilrent webbaserat format med moderna mobilappar för både iPhone och Android.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Planday
Hemsida
www.planday.se
Program
Chronox
Beskrivning
Chronox tidrapportering och arbetsorder i mobiltelefonen, datorn och surfplattan. Anpassningsbart såklart.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Chronox
Hemsida
www.chronox.se
Program
SDF Servicesystem
Beskrivning
SDF utvecklar program för arbetsorder, projekt och dokumentation sedan 1989. Som tillägg till arbetad tid och material kan arbetsorder innehålla egna och branschanpassade checklistor för kyla, el, ventilation och service. Den inrapporterade tiden skickas till ditt löneprogram med PAXml.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/1.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
SDF Svensk Dataförvaltning AB
Hemsida
www.sdfab.se
Program
TimeReport
Beskrivning
Webbaserat tidsredovisningssystem
Kan exportera PAXml
Ja/version?
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Consulta IT-Service AB
Hemsida
www.consulta.se
Program
Blikk
Beskrivning
Blikk samlar ditt företags viktigaste funktioner i ett affärssystem för total kontroll, mindre administration och bättre lönsamhet. Ett system. Enkel överblick. Blikk gör jobbet enklare!
Kan exportera PAXml
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Blikk
Hemsida
www.blikk.se
Program
MONITOR G5
Beskrivning
I och med lanseringen av MONITOR G5 introducerar vi tiotusentals nyheter och förbättringar av vårt kompletta affärssystem för tillverkande företag. MONITOR G5 vilar på en kraftfull teknisk plattform, har ett lättanvänt, modernt användargränssnitt och är ett nyckelfärdigt system redan vid installation. MONITOR G5 består av modulerna Tillverkning, Inköp, Försäljning, Lager, Tidrapportering och Redovisning.
Kan exportera PAXml
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Monitor ERP System
Hemsida
www.monitor.se
Program
QBIS
Beskrivning
Alla företag har ett behov av att anställda rapporterar sin tid. Oavsett om behovet rör sig om underlag för löneutbetalning, fakturering, projektuppföljning eller möjligheten att analysera företagets aktivitetstid, gör QBIS arbetet enkelt och effektivt. Du och dina medarbetare kan arbeta via webben eller med appar direkt i mobilen. Genom smarta integrationer kan du enkelt sköta lönehanteringen med ett par klick.

QBIS är en molntjänst som ger dig ett enkelt, säkert och problemfritt sätt att arbeta.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
QBIS
Hemsida
www.qbis.se
Program
Qurant
Beskrivning
Qurant är en hälsoportal med sjuk- och friskanmälan som underlättar arbetet med personalens hälsa. Vi tipsar bland annat om när medarbetarna behöver hälsosamtal eller förstadagsintyg, samt tar hand om anmälning till försäkringskassa. Vår sjuksköterska följer upp och ger råd för att personalen snabbare ska kunna återgå till arbetet.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Exporterar statistik från sjukanmälningar. Inkl karensdagar och VAB
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Svensk Vårdförmedling Försäljning AB
Hemsida
www.qurant.se
Program
TimeKeeper
Beskrivning
App samt webtjänst för att hantera tid och artiklar - Den enkla lösningen för att tidredovisa och hålla ordning på timmar och artiklar i era projekt. Tidrapportera med Timekeeper så har ni även underlag för närvaro, frånvaro, flex, övertid, utlägg, mil och traktamenten. Lägg tiden på rätt saker och låt Timekeeper skapa faktura- och löneunderlag till program ni redan använder.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Apptech 24 AB
Hemsida
www.timekeeper.se
Program
Timewave
Beskrivning
TimeWave är ett komplett affärssystem utvecklat för tjänsteföretag med anställda på fält som t.ex. rut- och städbranschen. Systemet är uppbyggt efter den naturliga affärsprocessen med kundbokningar och schemaläggning i ena änden över tidrapportering från de anställda på fältet till skattereduktion, kundreskontra och statistik i den andra. Systemet har ett stort fokus på slutkunden med SMS-funktionalitet samt ett kraftfullt API som medger integration med andra system som exempelvis den egna hemsidan för att där t.ex. erbjuda en kundportal eller ta emot bokningar och förfrågningar som sedan automatisk överförs till TimeWave.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
TimeWave
Hemsida
www.timewave.se
Program
Seven Time
Beskrivning
Seven Time är ett lättanvänt webbaserat system för er som behöver tid och projektredovisning med inbyggd mobil arbetsorder, offerthantering och fakturering. Flexibel och enkel planering av arbetsordrar som man sedan har tillgång till i mobilapparna. Några av funktionerna i Seven Time är: tidredovisning, material/utläggshantering, mobil arbetsorder, offerthantering, fakturering, projekt och arbetsorderplanering, lönehantering och rapporter.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Hellapps AB
Hemsida
www.seventime.se
Program
PP7
Beskrivning
PP7 är en komplett affärssystemlösning för medelstora till stora bolag, med allt från redovisning och projekthantering till tidrapportering och mobil arbetsorder.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
PP7 Affärssystem AB
Hemsida
www.pp7.se
Program
SmartDok
Beskrivning
SmartDok är ett molnbaserad (webb och mobil) projektuppföjningssystem som består av 10 moduler, som hjälper entreprenörer att öka lönsamheten. Vi är specialister på bygg- och anläggningsbranschen och systemet användas t.ex. av Peab, Skanska och NCC. Används av 50.000 i Sverige och Norge.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
SmartDok
Hemsida
www.smartdok.se
Program
Doxus
Beskrivning
Doxus är ett system för projekthantering, arbetsorder och tidrapportering för små och medelstora företag. Systemet är enkelt att använda i mobil men funkar även på platta eller i datorn. Doxus är en molnlösning som fungerar på olika typer av enheter oberoende av platform.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/1.0 och 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Logia
Hemsida
www.doxus.se
Program
MaxPA
Beskrivning
MaxPA är ett löneprogram med integrerad tidrapportering, reseräkningar och schema. Du behöver inte vara utbildad löneadministratör för att köra ditt företags löner. Anställda kan också använda MaxPA för att själva rapportera tid och ersättningar. Avancerade funktioner för kontering och behörighet gör att även större företag kan använda MaxPA.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Företag
PA-Utveckling AB
Hemsida
www.maxpa.se
Program
Coredination AB
Beskrivning
Coredination är en modern tjänst för arbetsorder, tidrapportering och samordning, som hjälper dig hålla ordning och jobba effektivt. Oavsett var du är. Utan papper.
* Missa inget som ska faktureras
* Fakturera snabbare
* Gör jobbet klart i fält
* Jobba effektivt och samordnat
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Från vår tjänst exporterar man till PAXml för att därefter importera i exempelvis Fortnox lönemodul.
Företag
Coredination
Hemsida
www.coredination.se
Program
Tidrapport.nu
Beskrivning
Tidrapport.nu är ett lättanvänt och kraftfullt webbaserat system för lön, fakturering, material/utläggshantering, personalliggare och planering. Appar finns för IOS och Android. Systemet har utvecklats sedan 2006 helt baserat på kundönskemål. Systemet var från början inriktat mot byggbranschen men har idag kunder i alla möjliga branscher.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Itendi
Hemsida
www.tidrapport.nu
Program
Swelön
Beskrivning
Stabilt och säkert lönesystem online
Vi vill hjälpa till att göra din verksamhet ännu mer professionell. Du ska arbeta effektivt med dina administrativa processer, lägga tiden på rätt saker och göra arbetet en enda gång. Swelön ger dig en modern lönehantering som är både enkel och säker.

Betala bara för det du ska använda, i Swelön är där inga bindningstider eller dolda avgifter, du betalar endast 15kr per lönespecifikation – inget annat.

Prova gratis - kom igång direkt
Vill du göra lönen till dina medarbetare snabbt, smidigt och effektivt? Då är Swelöns lönesystem online något för dig. Det är enkelt och helt gratis att skapa ett konto - och du är igång direkt. Prova själv!
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Ja/2.0
Företag
Swelön
Hemsida
www.swelon.se
Program
Adocka
Beskrivning
Webbaserat affärsstöd
Adocka är en innovativ molnplattform för snabbväxande företag inom bl a. bemanning och rekrytering. Adocka erbjuder en intelligent molnettjänst som effektiviserar processer, och driver affärer för Adockas kunder. Allt via webben, mobilt och med ett öppet API.

Tjänsten innefattar b.la konsult/kandidat/kundregister, kommunikation via mail och SMS, matchning av behov, schemaläggning, mobilanpassad tidsrapportering, konsultportal, attestering av tidrapporter, automatiska uträkningar enligt kollektivavtal samt löne- och fakturaunderlag.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Adocka
Hemsida
www.adocka.com
Program
Tidomat
Beskrivning
Tidomat utvecklar säkerhets- och tidssystem. Säkerhetsprodukterna TIDOMAT PW32 och TIDOMAT smartONE samt tidssystemet TIDOMAT Portal passar både små och stora företag. Produkterna anpassas till varje företags behov.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Tidomat
Hemsida
www.tidomat.se
Program
Next
Beskrivning
Next finns till för dem som verkar och arbetar inom små och medelstora byggföretag som vill få bättre resultat av sitt arbete och en mindre stressig vardag. Vår breda funktionalitet inom affärssystem och projektledningsverktyg gör att verksamheten och projekten löper smidigare, blir lätthanterliga och mer strukturerade vilket i sig genererar en högre lönsamhet. Next är ett komplett molnbaserat verktyg för den dagliga operativa affären i ett bygg-, service- eller entreprenadföretag. För de stora bolagen erbjuder vi stöd för produktionsbudget/ÄTA/prognos, dagbok, successiv vinstavräkning samt KMA (BKMA etc),. För de mer serviceinriktade bolagen återfinns en sofistikerad mobil återrapportering i av tid, arbetsorder, resor, material, foton, maskiner, ÄTA, etc. Oberoende av storlek på bolag finns därutöver alla grundläggande funktioner du kan förvänta dig av ett professionellt projekt- och affärsverktyg, t ex hantering av projekt, aktivitet, order, timmar, kostnader/intäkter och fakturering. Tillsammans med våra ca 30 integrationspartners erbjuder Next ett skräddarsytt, molnbaserat, affärssystem som är marknadsledande på den svenska byggmarknaden.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Next One Technology AB
Hemsida
www.next-tech.se
Program
Kontek Lön
Beskrivning
Kontek Lön är ett effektivt och användarvänligt löneprogram som ger den administrativa funktionen ett effektivt verkyt för företagets lönehantering. Passar alla företag, oavsett storlek och branch.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Ja/1.0 och 2.0
Företag
Kontek
Hemsida
www.kontek.se
Program
Swedtime
Beskrivning
SwedeTime är ett flexibelt schemasystem som förenklar hela processen – från planering och bemanning till export av löne- och fakturaunderlag. Med beslutsstöd och smarta funktioner bokar du snabbt in rätt kompetens på rätt plats samt möjliggör smidig tidrapportering för medarbetarna. Administratörer, samordnare och medarbetare har alltid tillgång till systemet och aktuellt schema via dator, mobil och surfplatta. Systemet är uppbyggt i moduler vilket innebär att du kan skala bort eller lägga till funktioner allteftersom behoven ändras eller verksamheten växer.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/ 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Swedetime
Hemsida
www.swedetime.com
Program
DSM Business Central
Beskrivning
Affärssystem för maskinhandel baserat på Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/ 1.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
JMA Maskindata AB
Hemsida
www.maskindata.se
Program
LeanLink #staffective
Beskrivning
LeanLink har utvecklat framtidens bemanningssystem. Systemet är utvecklat för det moderna bemanningsföretaget där automatisering, säkerhet och snabbhet avlastar er administration genom hela bemanningsprocessen. Vi erbjuder en komplett molnlösning för er bemanningsorganisation där rekrytering, kollektivavtal, kundavtal, schemaverktyg, bemanning, automatisk matchning, tidrapportering via Mobilt BankID och ekonomi är ett enda flöde. Med öppna API:er och koppling till både för och eftersystem blir arbetet enkelt och smidigt.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/ 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Leanlink
Hemsida
www.leanlink.io
Program
Infobric Workorder
Beskrivning
Infobric Workorder hjälper byggföretag i alla storlekar att effektivisera sin vardag och öka företagets lönsamhet med hjälp av ett komplett projekthanteringssystem. Du kan bland annat:
• Skapa arbetsorder, offerter och kalkyler
• Schemalägga medarbetare och resurser
• Tidrapportera
• Registrera använt material
• Hantera leverantörsfakturor
• Ekonomiskt följa upp dina projekt
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/ 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Infobric
Hemsida
www.infobricworkorder.se
Program
Aiai
Beskrivning
Aiai är den kompletta webbtjänsten för personlig assistans. Aiai gör kontakten mellan användare, assistenter, anordnare och myndigheter enkel. Kärnan är ett smart schema med automatiska tidrapporter och lönehantering. Aiai underlättar vardagen för fler än 45 000 användare.
Några av funktionerna i Aiai:
Schema
Smart och flexibelt schema som tar hänsyn till användarnas behov.
Tidrapport och räkning
Aiai skapar automatiskt tidrapporter och räkningen baserat på schemat. Hänsyn tas till typ av arbetspass, OB-tider och eventuell frånvaro.
Ärendehantering
Med Ärendehanteringen får ni kontroll över alla företagets ärenden och kan följa ärendet från start till mål. Ärendehantering är en unik tjänst för att säkra kvalitén.
Personakt och journal
Aiai tillhandahåller ett kvalificerat IT-stöd för den dokumentation som IVO kräver.
HR-system
Med Aiai Personal får ni tillgång till en samlad plats för all personalrelaterad information
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/ 1.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Ja/ 1.0
Företag
Kaustik AB
Hemsida
www.aiai.se
Program
Omsorg24
Beskrivning
Omsorg 24 - Enkel schemaläggning och tidrapportering skräddarsytt för HVB och LSS boenden.
Schemaläggning
Schemat är smart och flexibelt och tar hänsyn till användarnas behov. När någon gör ändringar i schemat visas de för alla inom arbetsteamet. Du har alltid tillgång till schemat via mobil, surfplatta eller dator.
Tidrapportering
Omsorg24 skapar automatiska tidrapporter för alla medarbetare baserat på schemat. Du får enkelt ut korrekt underlag för din lönehantering.
HR-System
Här får du en samlad plats för all personalrelaterad information. Du kan enkelt skriva anteckningar och ladda upp dokument kopplade till din personal. Här tillhandahålls en struktur där bland annat kompetenser, utbildning och delegering av arbetsuppgifter kan hanteras.
Digitala anställningsavtal
Genom Omsorg24 Avtal kan du skapa, skicka och BankID-signera avtal på ett snabbt, enkelt och säkert sätt
Journalföring
Omsorg24 Personakt ger dig en säker plats att hantera journalanteckningar och genomförandeplaner. Personakten är användarvänlig och övergripande och ger er en perfekt möjlighet att skräddarsy ert Omsorg24.
Kommunikation
Via Omsorg24 kan du skicka kostnadsfria sms och mail till alla medarbetare antingen individuellt eller i grupp. Här kan du även ladda upp dokument som alla i din arbetsgrupp kan ta del av.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/ 1.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Ja/ 1.0
Företag
Kaustik AB
Hemsida
www.omsorg24.se
Program
Carefox
Beskrivning
Carefox är det heltäckande verksamhetsstödet för hemtjänst där det är enkelt att planerar och effektivisera verksamheten.
Tidrapportering
Medarbetarna tidrapporterar smidigt via mobil, surfplatta, dator eller via den digitala stämpelklockan. Passen godkänns av administratören, Carefox räknar ut OB-timmar och presenterar ett smidigt löneunderlag.Via en surfplatta på kontoret kan den digitala stämpelklockan användas. Medarbetarna checkar smidigt in och ut när de startar respektive slutar sitt pass. Den rapporterade tiden genereras automatiskt och registreras direkt i tidrapporten.
Planering av insatser
Carefox tar hänsyn till vårdtagarens önskemål och krav samt ger ett optimalt förslag på planering utefter språkkunskaper, delegeringskrav och attribut. I Carefox är det enkelt och tryggt att samla information om vårdtagarna, deras beslut, kontaktpersoner, önskemål och krav. Allt finns på samma plats för att få en helhetsbild av verksamheten.
Schema och medarbetare
Via ett rullande schema eller ett schema per timme är det enkelt att få en överblick. Medarbetare registrera smidigt när de är tillgängliga för extratider. Håll koll på medarbetares kompetenser och få notiser när det är dags att förnya en delegering.
Mobilapp
I Carefox mobilapp ser medarbetarna sitt schema i realtid och får direktnotiser vid eventuella ändringar. Medarbetarna ser även all nödvändig information för dagen och förutom insatserna och detaljer om dem framgår vårdtagarens adress på en kartvy, aktuellt fordon och nycklar för dagen samt en checklista för respektive insats.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/ 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Carefox AB
Hemsida
www.carefox.se
Program
Nuba
Beskrivning
Smart tidrapportering app som visar när alla är på plats. Med Nuba behöver man bara ha mobilen i fickan för att sköta sin tidrapportering och ni får snabbt ut korrekta underlag för löner och fakturor. Skapa företagskonto och testa gratis i 30 dagar.
Automatisk in- och utcheckning
Tidrapportering och personalliggare
Rapporter till löner och fakturor

Att rapportera tid aldrig varit lättare
Det enklaste sättet att sköta sin tidrapportering är med vår app. Den är laddad med smarta och lättanvända funktioner som underlättar användarens arbetsdag. Den finns för Iphone och för mobiler med Android. Har man inte möjlighet att använda vår app går det att använda SMS istället. -Skriva anteckning som kopplas till aktuellt arbetspass -Automatisk position vid in och utcheckning -Se sitt arbetsschema / arbetsorder och egen inrapporterad tid
Det är lätt att glömma
Det är viktigt att inrapporterande tider är korrekta. Därför har Nuba både tids- och platsbaserade påminnelser så att användaren inte glömmer att checka in och ut. Dessutom finns det möjlighet att bli automatiskt in- och utcheckad när kommer till eller lämnar en arbetsplats. -Platsbaserad automatisk in- och utcheckning -Påminnelse om man glömt att checka in eller ut. -Möjlighet att sätta tidpunkt för utcheckning
Checka in och ut med NFC
Normalt används endast mobilen, men om man vill underlätta in och utcheckning kan appen kompletteras med NFC-taggar. Då behöver bara hålla mobilen mot taggen för att checka in eller ut. Taggarna sätts upp på strategiska platser så man lätt ser dem när man kommer till eller går från arbetsplatsen. -Håll mobilen mot taggen för att checka in och ut -Kräver mobil med stöd för NFC -En arbetsplats kan ha en eller flera taggar
Administrera Nuba
Tryggt för arbetsledningen som direkt ser om alla är på plats. Det går snabbt att ta fram trygga och säkra underlag till löner och fakturor. Mängden trist pappersarbete minskar – våra kunder har halverat sin löneadministration. Och att de, med korrekta underlag, har sänkt sina lönekostnader med mellan 5% och 10%. -Se att alla är på rätt plats -Underlag till löner och fakturor -Exportera tider till Visma Lön Nubas app ger trygghet för arbetsledare. De kan se vilka teammedlemmar som är på plats, när de kom och om de lämnat. Arbetsledaren kan enkelt lägga till nya arbetsplatser och om det finns behov, sköta sin egen tidrapportering. -Se in- och utcheckade användare på karta och tidpunkt -Möjlighet att få notis när personalen checkar in eller ut -Lägga till nya arbetsplatser
Elektronisk personalliggare
Har ni behov av personalliggare finns det inbyggt i Nuba. Ni kommer inte hitta en mer användarvänlig lösning, där ingen extra hårdvara krävs. Tidrapportering och registrering i personalliggaren sker helt automatiskt, och alla som är incheckade kan ta fram personalliggaren direkt i appen om skatteverket kommer på besök. -Inga kortläsare eller ID-kort -Kombinerar personalliggare och tidrapportering -Anpassad för bygg, fordonservice, frisör, skönhetsvård, livsmedelsgrossister, restaurang och tvätteri
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/ 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Nuba/Karpet AB
Hemsida
www.nuba.se
Program
LucidERP
Beskrivning
LucidERP är ett kraftfullt och minimalistiskt affärssystem (molnbaserad webbapplikation) byggd för professionella tjänsteföretag
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/ 1.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
LucidERP
Hemsida
www.luciderp.se
Program
Trinax Tid- och projekthantering
Beskrivning
Trinax Tid- och projekthantering förenklar arbetsdagen för dig i hantverksbranschen. Uppföljning av anställdas arbete, materialanvändning, projektplanering och fakturering blir lätt en tung, tråkig och tidskrävande hög med administration som måste göras. Med Trinax försvinner den högen och du får mer tid till över till rätt saker.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja/ 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Trinax AB
Hemsida
www.trinax.se
Program
SoftOne GO
Beskrivning
Systemet är webbaserat och innefattar HR/Schema – Löne – Ekonomi - modul. All data ligger i samma system, vilket innebär att det inte skickas några filer mellan systemen, allt är integrerat i samma system.
Vilken typ av progam är det?
Webbaserat
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja 1.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Ja 1.0
Företag
SoftOne
Hemsida
www.softone.se
Program
Primass
Beskrivning
Heltäckande digitalt verktyg för att anordna personlig assistans. Av och för anordnare av personlig assistans sedan 2011. Låt oss hjälpa er verksamhet spara tid, sänka kostnader och höja kvaliteten. Över 2,5 miljoner arbetspass i över 150 000 tidrapporter. Primass används dagligen av små och stora assistansanordnare i hela landet. Utöver tidrapportering, schema, assistanskartläggning, export av löneunderlag, import av lönebesked, anställningsavtal, digital E-RÄK, digital FK3066 och dokumentation släpper Primass en budgetfunktion under 2023, helt anpassad för assistansen.
Vilken typ av progam är det?
Ett heltäckande administrativt system för personlig assistans
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Ja 2.0
Företag
Primass
Hemsida
www.primass.se
Program
MyGizmo
Beskrivning
MyGizmo är det digitalt projekthanteringsverktyg för byggbranschen. Ett system som förenklar vardagen för hantverkare genom att hantera alla delar i dina projekt. Från offert, genom hela projektet, till lön och fakturering. Du sparar tid på krånglig administration, röriga papperslappar och har istället fullkontroll på dina projekt enkelt och smidigt. Systemet är tillgängligt på mobil, surfplatta och dator vart du än befinner dig samt är enkelt och användarvänligt.
Vilken typ av progam är det?
Projekthantersingsverktyg för små och medelstora företag inom bygg och hantverksbranschen
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Ja 2.0
Företag
MyGizmo
Hemsida
www.mygizmo.se
Program
workify
Beskrivning
Workify är utvecklat specifikt för att förenkla och effektivisera orderhantering, transportledning och administration i åkerier och entreprenadföretag. Med Workify får du överblick och kontroll över hela kedjan – från kundorder och planering till utförande, återrapportering, tidrapportering och fakturering. Genom att använda Workify frigör du värdefull tid för alla i ditt team och blir en proffsigare leverantör till dina kunder.
Vilken typ av progam är det?
Affärssystem för Entreprenad och Åkeri
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Workify
Hemsida
www.workifyapp.se
Program
Fieldly
Beskrivning
Fieldly är det digitala projektverktyget speciellt utvecklat för små till medelstora bygg- och installationsföretag. Fieldly erbjuder molnbaserad och enkel hantering av projekt, arbetsordrar, ÄTA, checklistor, egenkontroller, dokument och löne- & fakturaunderlag.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Fieldly
Hemsida
www.fieldly.com
Program
Huma HR
Beskrivning
Huma är det enda HR-systemet som kombinerar modern teknologi och nordisk HR-expertis. Därför är Huma det perfekta HR-systemet för små och medelstora företag som vill lägga ännu större vikt vid det som verkligen betyder något: sina medarbetare! Huma är fött på mobil, har ingen startkostnad och tar 5 minuter att komma igång med.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Huma AS
Hemsida
www.hu.ma./sv/
Program
Bokning och Schema Online
Beskrivning
Bokning & Schema Online är en omfattande molnbaserad programvara utformad för att förenkla och effektivisera hanteringen av olika affärsprocesser. Denna plattform erbjuder en integrerad lösning för hantering av offerter, inklusive både engångs- och återkommande projekt, vilket effektiviserar försäljningsprocessen och förbättrar kundhanteringen. Med avancerade funktioner för tidrapportering kan användarna enkelt logga och övervaka arbetstimmar, vilket underlättar projektledning och resursallokering. Faktureringsfunktionerna i Bokning & Schema Online gör det smidigt att skapa, skicka ut och följa upp på fakturor. Plattformen inkluderar även en mobilapp, vilket ger anställda tillgång till kritiska funktioner direkt via sina smartphones, möjliggörande av ökad flexibilitet och effektivitet i deras dagliga arbete. Ytterligare en distinkt egenskap är plattformens förmåga att integrera med företagets hemsida för hantering av webbordrar. Detta gör det möjligt för kunder att enkelt lägga beställningar/order online medan företaget kan bearbeta dessa beställningar automatiskt och effektivt, vilket minimerar behovet av manuellt ingripande och förbättrar kundupplevelsen.
Kan exportera PAXml?/Versionsnr?
Ja 2.0
Kan importera PAXml?/Versionsnr?
Nej
Företag
Bokning och Schema Online
Hemsida
www.bokningoschema.se/

VALIDERA

Hämta fram den PAXml fil som du vill validera. Valideringen kontrollerar att det inte finns några syntaxfel i filen.

KONTAKT

Crona Software AB
Sandbergsvägen 3
441 39 Alingsås

Tel: 010-222 70 00

info@crona.se